nahoru

Mateřská škola VážkaŠkola podporující zdraví

Mateřská škola
na Rybnické

kapacita 50 dětí
Rybnická 45

Ředitelství
Podívejte se k nám...

Mateřská škola
na Svážné

kapacita 75 dětí
Svážná 9

Detašované pracoviště
Podívejte se k nám...

1) Co jsme zažili v létě

Charakteristika podtématu:

Postupná adaptace na prostředí MŠ - učíme se poznávat sami sebe, své prožívání, prostředí mateřské školy, okolí, svět.

Kompetence:

  • umí se citově vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného života dítěte
  • má zvnitřnělou potřebu řádu, aktivně se podílí na tvorbě pravidel poznáváním sebe samého vytváří pravdivý obraz o sobě, o své identitě, vlastnostech, sklonech a schopnostech
  • dovede označit svoje potřeby ( tělesné, psychické, sociální, etické) a přizpůsobit jim svoje chování
  • má vytvořeny základní návyky sebeobsluhy a hygieny
  • chce poznávat své okolí, svět

Návrhy tématických částí:

1. tématická část: Všichni se tu máme rádi

( poznat své pocity, kamarády, učitelky, třídu, pravidla soužití, bezpečný pohyb v MŠ, sebeobsluhu a hygienu)

2.tématická část: Léto a moje cestování

( vyprávění vlastních zážitků, práce s encyklopedií, mapou a glóbusem, výstava pohlednic a suvenýrů z cest, druhy podnebí, zemského povrchu, lidských ras, bohatost a rozličnost různých druhů rostlin a živočichů)

O nás

Mateřská škola má celkem 17 zaměstnanců, 10 kvalifikovaných pedagogických pracovnic a  7 provozních pracovníků. Naši MŠ navštěvují děti ve věku 3 – 7 mi let, většina bydlí v této čtvrti.

Kontakt

Mateřská škola Vážka
Brno - Nový Lískovec
ul. Rybnická 45
PSČ 634 00
Ředitelka školy:
Bc. Yvona Šebestová tel: 606 346 686