nahoru

Mateřská škola VážkaŠkola podporující zdraví

Mateřská škola
na Rybnické

kapacita 50 dětí
Rybnická 45

Ředitelství
Podívejte se k nám...

Mateřská škola
na Svážné

kapacita 75 dětí
Svážná 9

Detašované pracoviště
Podívejte se k nám...

4) Jaro se probouzí

Charakteristika podtématu:

Pojem závislost, rizika, ohrožující zdraví a bezpečnost, rozvíjení poznávacích schopností a dovedností, řešení problémů, učíme se předvídat následky a přijímat důsledky svých činů, svého chování, učíme se vyvinout úsilí u určité činnosti a dokončit ji.

Kompetence:

 • chápe,že když je člověk nemocen ( krátkodobě, dlouhodobě, akutně a chronicky) nemůže dělat řadu věcí, které dělá rád a patří k jeho životu
 • podporuje konkrétními činnostmi vlastní zdraví i zdraví ostatních, přírody
 • rozlišuje lidské aktivity na ty, které mohou zdraví člověka, přírody podporovat a ty, které mohou zdraví člověka poškozovat
 • má vytvořenou představu o pojmu závislost a o věcech, které ničí zdraví a zkracují život člověka
 • odhaduje rizika ohrožující jeho zdraví a bezpečnost
 • dovede požádat o pomoc, když je v nouzi
 • dovede vyvinout úsilí, pokud chápe smysl své činnosti, vytrvá u ní, dokončuje ji
 • v běžných životních situacích předvídá následky a přijímá důsledky svých činů, svého chování
 • dovede se vyjádřit a domluvit s dětmi a s dospělými
 • dovede zvládnout jednoduché zátěže a překážky
 • dovede sdělovat události a příhody, které se mu staly
 • u druhých respektuje a toleruje potřeby a individuálně odlišné způsoby jejich uspokojování

Návrhy tématických částí:

1. tématická část: Co nám škodí a co ne

( nebezpečí alkoholu, kouření, drog, přemíry sledování televize a her na počítači - pochopit pojem závislost, škodlivost některých elektráren, provozu aut, letadel, znečištěné vody, eroze půdy, netříděného odpadu ap.)

2. tématická část: Naše Země má svátek

(škodlivost lidské činnosti na zdraví Země, správné třídění odpadu, domácí zvířata a jejich mláďata, znalost rostlin a živočichů, ekosystémů a souvislostí v přírodě, šetření papírem a elektřinou, úklid zahrady ap.)

3. tématická část: Připravujeme se na školu

( vytrvalost při dokončování práce, rozvíjení poznávacích funkcí, řešení problémů, co způsobí nemoc, respekt a tolerance, dorozumět se s dětmi i s dospělými)

O nás

Mateřská škola má celkem 17 zaměstnanců, 10 kvalifikovaných pedagogických pracovnic a  7 provozních pracovníků. Naši MŠ navštěvují děti ve věku 3 – 7 mi let, většina bydlí v této čtvrti.

Kontakt

Mateřská škola Vážka
Brno - Nový Lískovec
ul. Rybnická 45
PSČ 634 00
Ředitelka školy:
Bc. Yvona Šebestová tel: 606 346 686