nahoru

Mateřská škola VážkaŠkola podporující zdraví

Mateřská škola
na Rybnické

kapacita 50 dětí
Rybnická 45

Ředitelství
Podívejte se k nám...

Mateřská škola
na Svážné

kapacita 75 dětí
Svážná 9

Detašované pracoviště
Podívejte se k nám...

5) Když všechno rozkvétá

Charakteristika podtématu:

Návyky společenského chování, komunikace, zvládání změn v životě. Poznávání planety Země, jejich obyvatel, ekosystémy, ochrana přírody a vlastního zdraví.

Kompetence:

  • Má vytvořené základní návyky společenského chování
  • uvědomuje si, že lidé jsou různí a liší se podle řady znaků ( pohlaví, jazyka, věku, kultury, etnika, náboženství, sociálního zázemí, životní úrovně)
  • prožívá vztah k lidem, sounáležitost s různými společenstvími
  • prožívá vztah k přírodě, sounáležitost s přírodou živou i neživou
  • nemá obavu ze změny, přijímá ji jako běžnou součást života
  • podporuje konkrétními činnostmi vlastní zdraví, zdraví ostatních, přírody
  • rozlišuje dobro a zlo a dovede obě etické kategorie vidět ve vztahu ke zdraví
  • chová se vstřícně a je ochotno pomoci tam, kde je třeba, zvládá jednoduché činnosti v péči o nejbližší prostředí a potřeby druhých
  • umí vyjádřit , co se mu líbí, co ne a proč

Návrhy tématických částí:

1. tématická část: Maminky mají svátek

( péče o potřeby druhých, o své okolí, rozlišování dobra a zla, co se mi líbí - nelíbí)

2. tématická část: Naše Země je velký zázrak

( Různost lidí, pohlaví, etnik, jazyka, vlajky, vztah k přírodě, ochrana přírody a vlastního zdraví)

3. tématická část: Loučíme se s předškoláky

( návyky společenského chování, obava ze změny, komunikace, pravidla chování v ZŠ, oslava - loučení, dárky)

O nás

Mateřská škola má celkem 17 zaměstnanců, 10 kvalifikovaných pedagogických pracovnic a  7 provozních pracovníků. Naši MŠ navštěvují děti ve věku 3 – 7 mi let, většina bydlí v této čtvrti.

Kontakt

Mateřská škola Vážka
Brno - Nový Lískovec
ul. Rybnická 45
PSČ 634 00
Ředitelka školy:
Bc. Yvona Šebestová tel: 606 346 686