nahoru

Mateřská škola VážkaŠkola podporující zdraví

Mateřská škola
na Rybnické

kapacita 50 dětí
Rybnická 45

Ředitelství
Podívejte se k nám...

Mateřská škola
na Svážné

kapacita 75 dětí
Svážná 9

Detašované pracoviště
Podívejte se k nám...

2) Podzimní čarování

Charakteristika podtématu:

Pozorování přírody kolem nás - pozorování, pokusy, tvoření s přírodním materiálem. Dbáme pravidel soužití, komunikace a dohody, ovládáme intenzitu emocí, učíme se spolupráci, poznáváme lidské tělo a jeho funkce.

Kompetence:

 • je ochotno vysvětlovat svůj názor i naslouchat druhým
 • má zájem pochopit jevy kole sebe, ptá se
 • je zvídavé, má touhu poznávat
 • uvědomuje si, že každý má svá práva a povinnosti
 • má základní poznatky o lidském těle a jeho funkcích
 • komunikuje, dokáže se dohodnout i v případě problémové situace
 • snaží se ovládat intenzitu emocí, které by škodily jemu nebo jeho okolí
 • je schopno elementární spolupráce ve dvojici, skupině dětí
 • k problémům přistupuje aktivně, organizuje své činnosti, nečeká, že jeho problémy bude řešit někdo jiný
 • ví, že když řešení přesahuje jeho síly, má se obrátit o pomoc na osobu ze svého nejbližšího okolí
 • chápe, že lidé mají různé pocity, emoce a city, dovede je rozpoznat a pojmenovat

Návrhy tématických částí:

1. tématická část: Obdivujeme krásy podzimu

( změny v přírodě, ekosystémy, poznávání květin, stromů, plodů, lesních zvířat, založení koutku přírody, pokusy, tvoření, pozorování ukládání přírody do zimního spánku..)

2. tématická část: Buďme všichni kamarády

( komunikace, dohoda, spolupráce, aktivní řešení problémů, ovládání emocí, pomoc tam, kde je potřeba)

3. tématická část: Poznáváme svoje tělo

( poznáváme svoje tělo a jeho funkce, poznávání pocitů, emocí a citů)

O nás

Mateřská škola má celkem 17 zaměstnanců, 10 kvalifikovaných pedagogických pracovnic a  7 provozních pracovníků. Naši MŠ navštěvují děti ve věku 3 – 7 mi let, většina bydlí v této čtvrti.

Kontakt

Mateřská škola Vážka
Brno - Nový Lískovec
ul. Rybnická 45
PSČ 634 00
Ředitelka školy:
Bc. Yvona Šebestová tel: 606 346 686