nahoru

Mateřská škola VážkaŠkola podporující zdraví

Mateřská škola
na Rybnické

kapacita 50 dětí
Rybnická 45

Ředitelství
Podívejte se k nám...

Mateřská škola
na Svážné

kapacita 75 dětí
Svážná 9

Detašované pracoviště
Podívejte se k nám...

3) Zimní radovánky

Charakteristika podtématu:

Učíme se vnímat a respektovat druhého člověka, řešit vzniklé situace, podporujeme zdravý životní styl.

Kompetence:

 • vnímá, že všechno na světě má vztah ke zdraví, buď ho podporuje, nebo poškozuje
 • má vytvořenou představu o správné životosprávě
 • chápe, že tělesná aktivita, zdravá výživa , spánek a odpočinek přispívají k dobré náladě a spokojenosti
 • rozumí tomu, že způsob, jakým se člověk chová a žije, má vliv, špatný nebo dobrý, na jeho zdraví
 • chápe, že zdraví není samozřejmost a musí se chránitv
 • vnímá, že člověk může mít potíže se zdravím tělesným, ale také duševním
 • má zájem pochopit jevy kolem sebe, ptá se
 • rozvíjí své poznávací schopnosti a dovednosti
 • chápe, že svým chováním a skutky nemá omezovat druhého, dbá pravidel soužití
 • řeší jednoduché problémy, má představu o tom, že většinu problémů může řešit více způsoby
 • chová se vstřícně, nabízí pomoc tam, kde je potřeba

Návrhy tématických částí:

1. tématická část: Mikuláš a Vánoce - nejkrásnější svátky v roce

( tradice, oslavy, lidové zvyky, pomoc doma, různé profese, pozorování zajímavých úkazů v přírodě, pokusy, počasí, barvy, velikosti, časové představy, podpora zvídavosti, dramatizace)

2. tématická část : Kamarádi si pomáhají!

( spravedlivé řešení problémů, vzájemná pomoc, komunikace, pravidla chování)

3. tématická část: Žijeme opravdu zdravě?

( zdravá životospráva, výživa, pohyb a zimní sporty, spánek, odpočinek, předcházení nemocem v zimě - oblékání, otužování, význam vitamínů)

O nás

Mateřská škola má celkem 17 zaměstnanců, 10 kvalifikovaných pedagogických pracovnic a  7 provozních pracovníků. Naši MŠ navštěvují děti ve věku 3 – 7 mi let, většina bydlí v této čtvrti.

Kontakt

Mateřská škola Vážka
Brno - Nový Lískovec
ul. Rybnická 45
PSČ 634 00
Ředitelka školy:
Bc. Yvona Šebestová tel: 606 346 686